El Centre Municipal de Formació i Ocupació 'Antic Hospital'

Formació al llarg de tota la vida

La formació al llarg de tota la vida, fora de la formació reglada, és una necessitat fonamental per a totes les persones en edat laboral. Les polítiques d'ocupació i de treball es materialitzen en plans de formació amb els quals els vila-secans i les vila-secanes milloren la seva qualificació professional i adquireixen un perfil laboral adient per a accedir i per mantenir-se en el mercat de treball.

El Centre Municipal de Formació i Ocupació 'Antic Hospital' centralitza tota l'oferta educativa que complementa els estudis que ofereixen les escoles, els instituts i la universitat. Al centre hi trobarem els tradicionals cursos de formació continuada, l'Aula 15, la formació d'adults i l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran. 

Vés al web del Centre Municipal de Formació i Ocupació 'Antic Hospital'