ACCIÓ SOCIAL
Plans d’Ocupació

Pla d’Ocupació Municipal

El Pla d’Ocupació Municipal és un programa destinat a les persones que es troben desocupades amb l’objectiu de donar una oportunitat laboral per tal d’aprendre noves habilitats i adquirir una nova experiència laboral a través d’un contracte laboral en l’Ajuntament de Vila-seca en diversos llocs de treball.

Programa Treball i Formació

L’Ajuntament de Vila-seca participa anualment a les diverses convocatòries del Programa Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per tal de proporcionar noves oportunitats laborals a la ciutadania que es troben desocupats. 


Aquest programa té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, a través d’una acció d’experiència laboral, de formació i d’acompanyament tècnic.

Programa Foment de l’ocupació de persones joves

L’Ajuntament de Vila-seca participa en el diverses convocatòries del Programa Foment de l’ocupació de persones joves del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  per tal de incentivar la contractació de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil a Catalunya per obtenir una experiència laboral de 12 mesos adequada al nivell d’estudis o formació.

Programa d’ atenció, orientació i acompanyament laboral a les persones amb diversitat funcional

L’Ajuntament de Vila-seca té un conveni de col·laboració amb l’entitat Aprodisca amb l’objectiu de millorar la capacitació professional de les persones treballadores i a desenvolupar accions que contribueixin a la integració laboral de persones amb diversitat funcional.

Image
Image
Image
Image