ACCIÓ SOCIAL
Guia formativa

El Servei de Formació de l’Ajuntament de Vila-seca dissenya anualment la guia de formació adreçada a persones i empreses, per tal  de que les persones tinguin un ventall d’opcions per adquirir nous coneixements, millorar l’ocupabilitat i treballar en les competències transversals.

 

La Formació  professionalitzadora per a l’ocupació, té com a finalitat la qualificació de les persones, a través d’itineraris formatius que afavoreixen la seva ocupabilitat, per aquesta raó s’adrecen prioritàriament a persones en situació d’atur.

 

El servei de Formació també ofereix Certificats de Professionalització (CP) que acrediten oficialment les competències professionals d’una persona per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les demandes del mercat de treball. Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball.

 

La Formació es pot realitzar en tres formats diferents: presencial, virtual  o en línia.

Image
Image
Image
Image