ACCIÓ SOCIAL
Matrícula

Com puc fer la matrícula?

La matrícula a les formacions del Servei de Formació de l’Ajuntament de Vila-seca es pot fer presencialment amb cita prèvia al Centre Municipal de Formació i Ocupació, situat al Carrer Hospital 1, o bé telemàticament en aquest web, a través de la pàgina de cada curs.

 

Es considera que la matrícula s’ha formalitzat quan l’alumne/a ha abonat el total de l’import del curs, llevat dels casos amb possibilitat de fraccionament.

 

En els casos que cal acreditar algun requisit d'accés al curs no es considera matriculat/ada fins que no es presenti a la documentació necessària.

Image
Image
Image
Image