ACCIÓ SOCIAL
Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT DEL SERVEI D’ACOLLIDA DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE VILA- SECA

Els serveis bàsics d’atenció social (SBAS) estan formats per uns equips pluridisciplinars de professionals, els equips bàsics d’atenció social (EBAS), que tenen com a objectiu promoure els mecanismes de prevenció i intervenció en persones i famílies o grups socials, especialment si es troben en situació de vulnerabilitat, de risc o d’exclusió social.


Els SBAS són el primer nivell d’atenció social del Sistema de serveis socials públics i asseguren la màxima proximitat a la ciutadania. Constitueixen, doncs, la porta d’entrada preferent al Sistema, i garanteixen la continuïtat assistencial a les persones usuàries.


L’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats, la promoció individual i social són els principals valors d’aquest servei públic, encaminat a la millora continuada.


Els nostres objectius són:

  • Treballar des de l’orientació fent propostes alternatives de canvi, tot
    respectant les decisions de les persones i els seus drets, dins el marc de les normatives i legislacions vigents.
  • Actuar amb professionalitat i eficàcia, d’acord amb la realitat social del moment i adaptant-nos a les necessitats socials de les persones.
  • Donar una atenció integral i objectiva mitjançant un Pla d’Intervenció Individual i/o Familiar, factible i consensuat.
  • Promocionar l’autonomia i les capacitats de les persones, independentment de la seva problemàtica, esbrinant l’arrel d’aquesta i fent-les partícips de la solució.
  • Respectar el principi d’equitat per tal de prevenir l’exclusió social derivada de la manca de recursos.

Els Serveis Socials són imprescindibles per a garantir el benestar de la
ciutadania i la cohesió social al nostre territori.


Regidora d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat
Lucia Teruel Carillo

Image
Image
Image
Image