La família com a fonament del teixit social

La família és la peça clau pel teixit ciutadà de Vila-seca
La família és la peça clau pel teixit ciutadà de Vila-seca

La família constitueix la peça clau pel teixit ciutadà del municipi i per aquest motiu, els serveis municipals han establert i reforçat tot un seguit d'iniciatives de suport que garanteixen les necessitats bàsiques del nucli familiar, especialment en els sectors menys afavorits. Aquestes actuacions prioritzen, en primer lloc, el suport a l'educació dels nens i nenes, atorgant un seguit d'ajuts en matèria de menjador escolar, llibres de text, llars d'infants...

En segon lloc, existeixen programes per afavorir la inserció laboral o l'ocupació directa dels adults de la família que es trobin en situació de precarietat laboral. I finalment, s'ha dotat una línia pressupostària oberta per atendre, prèvia valoració tècnica, tots els casos on hi hagi un risc d'exclusió social.

Descobriu els programes de formació al llarg de tota la vida del Servei d'Ocupació i Creació d'Empresa

Conegueu els Equips Bàsics d'Assistència Social

Informa't sobre els diversos Serveis Socials per a les persones i les famílies