El ple aprova l'ordenança reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques

Només es va presentar una moció que fou rebutjada

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 29 de març a les 21 hores va aprovar definitivament l'ordenança reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques al municipi.
El ple també va aprovar l'annex 1 del conveni regulador de delegació de les facultats en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Tarragona. Així mateix també va aprovar la modificació de l'actual ordenança fiscal reguladora de la taxa d'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, amb motiu de la delegació de la mateixa.
D'altra banda, el ple va debatre una moció presentades pels grups polítics municipals de Vila-seca en Comú (VSC), Partit dels Socialistes (PSC) i Decidim Vila-seca (DV) que no fou aprovada.
 
La moció no aprovada és:
- Moció dels grups municipals de VSC, DV i PSC de mesures contra les agressions masclistes i suport a les dones agredides. Fou rebutjada en rebre 9 vots favorables dels regidors de C's, VSC, DV, PSC, PP i del regidor No Adscrits, Roberto Garcia;  1 abstenció del regidor No Adscrit, Ander Basterrechea i 11 vots negatius dels regidors de CiU.