La campanya ‘+Vila-neta +civisme' continua amb noves accions

Amb l'objectiu de continuar millorant els hàbits de recollida selectiva de residus i els comportaments cívics a la via pública, Vila-seca acull des de fa uns dies una nova edició de la campanya ‘+Vila-neta, +civisme'. Des del passat mes de juliol, moment en que es va donar inici de la campanya a la Pineda, milers de persones han rebut ja informació sobre els seus principals objectius.  
 
Ara, aquesta nova fase s'allargarà fins el proper mes de març i les accions de reforç que l'equip d'informadores cíviques està desenvolupant són:
 
- Porta a porta pel foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica a totes les llars dels carrers del municipi on s'ha detectat un menor grau de participació o un elevat percentatge d'impropis en el contenidor d'orgànica del carrer. En aquesta acció les educadores lliuren un tríptic informatiu i un cubell de 10 litres per a la separació domèstica d'aquesta fracció residual.
 
- Exposició itinerant que s'instal·larà cada divendres en diversos punts del municipi. En aquesta exposició les educadores lliuren a la ciutadania un tríptic informatiu i unes bosses de ràfia per a la separació domèstica dels envasos de plàstic, llaunes i brics, paper-cartró i envasos de vidre.
 

- Servei d'informació a peu de contenidor en diferents zones del municipi, amb l'objectiu de supervisar voluntàriament la recollida selectiva de les persones que es disposen a dipositar els residus als contenidors.

- Acció específica als centres educatius del municipi per tal de millorar el nivell i la qualitat de la recollida selectiva dels residus que es generen a l'aula.

- Distribució pel municipi de les "multes cíviques". Es tracta d'una acció amb un elevat ressò i impacte mediàtic al carrer, que consisteix en posar a la via pública adhesius amb un missatge que convida als ciutadans a la reflexió i a adoptar un comportament cívic.

- Visites guiades a instal·lacions de gestió de residus, per tal de donar a conèixer i explicar quin és i com funciona el sistema de tractament i gestió que segueixen els residus un cop dipositats al contenidor de recollida selectiva.