El ple expressa el seu record cap a les víctimes dels bombardejos durant la Guerra Civil a Vila-seca

El plenari debat també diverses mocions presentades pels grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat ahir divendres a les 21 hores va recordar les víctimes de la Guerra Civil Espanyola durant els bombardejos a Vila-seca, que van tenir lloc fa exactament 80 anys, en una declaració institucional aprovada per unanimitat de tot el Plenari.

D'altra banda, també es va donar compte de la planificació de l'inici de les actuacions de control financer permanent per a l'exercici 2019 i, de l'àrea de Serveis al Territori, es van debatre tres punts. En el primer d'ells, es va aprovar la proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-seca per a l'ampliació d'usos admesos en l'àmbit de la finca del Fènix. En segon lloc, també es va debatre i aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de les subvencions destinades a la instal·lació d'ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatges a Vila-seca, i també de les subvencions d'arranjament i pintura de façanes.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre diverses mocions dels grups polítics municipals. De les 7 mocions presentades, 3 van ser rebutjades i 4 es van retirar.

Les mocions no aprovades són:

  • Moció del grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per adherir-se a la Xarxa per a la prevenció del consum d'alcohol en menors. Aquesta moció va rebre 7 vots a favor de VSC, PSC, DV i NA; 11 vots negatius de CiU i 2 abstencions de C's.

  • Moció també presentada també pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen. Va rebre 6 vots favorables de VSC, PSC i DV; 11 vots contraris de CiU i 3 abstencions de C's i NA.

  • Moció presentada pel grup municipal Decidim Vila-seca – Acord Municipal (DV) per a impulsar un pla municipal d'estalvi i regulació de l'ús de l'aigua, la qual va obtenir 9 vots favorables de C's, VSC, PSC, DV i NA i 11 vots negatius de CiU.

Les mocions retirades són:

  • Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a l'aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.

  • Moció del grup municipal del PSC per estudiar millorar l'accessibilitat i condicions de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

  • Moció també presentada pel grup municipal del PSC per a estudiar l'adaptació de l'ordenança de circulació dels vianants i vehicles, als patinets elèctrics.

  • Moció del grup municipal Decidim Vila-seca – Acord Municipal (DV) per a garantir el pagament directe als subcontractistes.

Finalment, el Ple també va debatre i aprovar diversos assumptes sobrevinguts, d'entre els quals destaca la fixació dels preus públics per a la propera Festa Major d'Hivern.