Equipaments Vila-seca

Arxiu Històric Sir Esteve Morell Scott

L'Arxiu Històric Municipal conté la documentació administrativa generada per l'Ajuntament de Vila-seca des del 1674 fins al 1975. També compta amb documentació de donacions de particulars referents a treballs sobre el municipi o documents familiars.

Image
Image
Image
Image