Avís legal

1. Titularitat del lloc web

El propietari del present lloc web és:

Ajuntament de Vila-seca

CIF: P-4317300-D

Adreça: Plaça de l'Església, 26, 43480 Vila-seca (Tarragona)

Telèfon: 977 30 93 00

Fax. 977 30 93 01

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

2. Acceptació de les condicions d'ús

Les presents condicions (d'ara endavant denominades "Avís legal") tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web.

L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis de la mateixa és lliure, voluntari i atribueix la condició d'Usuari, suposant així l'acceptació exprés i plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen a aquest Avís legal.

L'Ajuntament de Vila-seca es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

 

3. Condicions generals d'ús de la web

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.vila-seca.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d' evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l' honor i la pròpia imatge.

Per l'accés, navegació pel Portal d'Internet de l'Ajuntament i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, la persona usuària adquireix la condició d'Usuari.

Com a conseqüència, l'Ajuntament es reserva el dret a excloure l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d'accés i l'ús a www.vila-seca.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús".

L' Ajuntament podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d' Ús, així com les condicions particulars, que s' estableixin.

En tot cas, l' Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l' Ajuntament ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a:

a) no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

b) no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçant, xenòfob, d' apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l' ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general , contra els drets humans;

c) no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització si procedeix de contrasenyes o claus d' accés de tercers o de qualsevol altra forma;

d) en conseqüència, l' Usuari no podrà intentar accedir i, si s' escau, utilitzar les claus altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges;

e) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d' ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l' Ajuntament o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d' alteració o impedir-ne el normal funcionament;

f) no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l' Ajuntament o qualsevol tercer;

g) no utilitzar els serveis oferts al Portal amb l' objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques;

h) abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

y) abstenir-se de la difusió per Internet d' imatges o veus que facin identificables terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

j) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o material contingut en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en el present Avís Legal, i que resultin contraries als drets i interessos de l'Ajuntament, els seus usuaris i / o tercers, així com a la normativa de violacions de secret a les comunicacions, violació de secrets empresarials, protecció de dades personals, propietat intel·lectual, propietat industrial, dret a la competència o qualsevol altra normativa aplicable de l'ordenament jurídic.

En cas de contravenir les condicions anteriors, l'Ajuntament es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del portal i, si escau, per retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

 

4. Propietat Intel·lectual i industrial

Tota la informació, continguts d' aquest portal d' Internet, així com el seu disseny gràfic i els codis que conté són propietat de l' Ajuntament de Vila-seca o de tercers que l' han autoritzat l' ús. La reproducció, distribució, comercialització, transformació, comunicació pública no autoritzades d'aquestes obres, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, tampoc es podrà realitzar cap ús comercial dels noms comercials, marques o signes distintius, dissenys industrials, patents, continguts en el portal. Aquests la seva propietat de l'Ajuntament de Vila-seca i/o tercers i estan protegits per la normativa vigent sobre propietat industrial. Es podrà demanar l' autorització per fer ús dels logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa a través del Servei de Premsa de l' Ajuntament. (Per demanar elements gràfics d'imatge corporativa, escriu un missatge a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

En el supòsit que qualsevol usuari o tercer consideri que algun dels continguts del lloc web infringeix els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà d'enviar una comunicació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

5. Utilització d'hiperenllaços

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des dels seus webs a la pàgina web ha de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb l'home page o pàgina principal de la pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d' acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que embolcallen a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d' adreces d' Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (y) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de l'Ajuntament; o (IV) de qualsevol altra forma, resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l' enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l' Ajuntament, la seva adreça, els seus membres, empleats, treballadors, clients, proveïdors o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà a la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que l'Ajuntament ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de l'Ajuntament dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per l'Ajuntament i sempre que es permeti , en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (Y) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que l'Ajuntament subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat de l'Ajuntament en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure a la pàgina web qualsevol hiperenllaç (en endavant, "link") dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats, i l'ordre públic.

 

6. Limitació De Responsabilitats

L'Ajuntament de Vila-seca es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

L'Ajuntament de Vila-seca no serà responsable en cas que s'hagi d'interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s'escapen del control de l'Ajuntament de Vila-seca i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l'usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir l'exactitud i l'actualització. En conseqüència, l' Ajuntament de Vila-seca no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

L'Ajuntament de Vila-seca no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

L'Ajuntament de Vila-seca no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats a l' Ajuntament de Vila-seca, poden donar lloc a l' exercici de les accions que legalment corresponguin i, si s' escau, a les responsabilitats que es derivin de l' exercici esmentat.

 

7. Tractament de Dades Personals

El tractament de les dades dels usuaris es realitzarà únicament i exclusivament per als serveis que demana i les competències pròpies de l' Ajuntament de Vila-seca segons la normativa vigent en matèria de protecció de dades. L'usuari pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la Política de privacitat.

L' Ajuntament de Vila-seca es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals subministrades per l' usuari i a aplicar les mesures necessàries adequades per garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació i dades personals.

 

8. Ús de Cookies

L'Ajuntament informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten donar un millor servei a l'usuari. Les cookies no recullen informació de l'usuari, sent totalment anònim i sense possibilitat de ser associada a un usuari concret ni identificat.

La vigència d' aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. L'usuari pot obtenir més informació sobre l'ús de les cookies a Política de cookies.

 

9. Legislació aplicable i Tribunals competents

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i l'Ajuntament de Vila-seca es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l' usuari i l' Ajuntament de Vila-seca, ambdues parts se sotmeten als jutges i Tribunals del partit judicial de Tarragona o aquells que corresponguin segons les normes processals aplicables en cada cas.

Image
Image
Image
Image