Notícies Sostenibilitat

Vila-seca treballa ja en l'elaboració del Pla Estratègic de Residus pels propers 10 anys

07 Març 2023

Vila-seca és pionera en la redacció d'aquest tipus de plans a nivell municipal

El municipi de Vila-seca es troba en procés d'elaboració del Pla Estratègic de Residus 2023-2032, el full de ruta que ha de permetre l'assoliment dels objectius en matèria de preparació per a la reutilització i recollida selectiva establerts per normativa europea i a nivell català. Si bé hi ha molts municipis amb Plans de Prevenció de Residus, Vila-seca serà pioner en disposar d'una planificació de gestió integral dels residus generats, posicionant al municipi a l'avantguarda en matèria de gestió de residus.

La voluntat del consistori és incrementar encara més l'índex de recollida selectiva a nivell municipal, tenint en compte que l'any 2021 es va situar en 53,2%, xifra per sobre de la mitjana catalana. En aquest sentit, es preveu que el Pla inclogui un llistat d'actuacions en matèria de recollida selectiva, prevenció i reutilització i preparació per a la reutilització a executar durant el període temporal comprès entre 2023-2032.

L'estratègia que finalment es defineixi permetrà, entre d'altres aspectes, incrementar l'índex de recollida selectiva com a mínim fins al 60% l'any 2030, encaminant al municipi als requeriments a nivell normatiu previstos per l'any 2035. A més, el Pla també inclourà objectius específics en l'àmbit de la prevenció i preparació per a la reutilització, que podran ser en ambdós casos més ambiciosos als establerts per la normativa vigent.

Per a la definició dels continguts i objectius del Pla, l'Ajuntament comptarà amb l'assistència tècnica de l'Institut Cerdà, fundació privada independent que compta amb gairebé 40 anys d'experiència en assessorar i acompanyar organitzacions públiques i privades en la presa de decisions estratègiques. En aquest sentit, l'entitat ha participat en la definició de diferents programes i estratègies de residus tant a nivell autonòmic, comarcal com municipal, i compta amb una àmplia expertesa en matèria d'identificació de bones pràctiques en l'àmbit dels residus.

Image
Image
Image
Image
Image