Notícies Ple municipal

L’Ajuntament de Vila-seca aprova un pressupost per a l’any 2024 de més de 38 milions d’euros

27 Novembre 2023

El ple fa lectura a un manifest conjunt per a l’eliminació de la violència envers les dones i aprova també la creació i modificació inicial de la plantilla municipal

 

El passat divendres vespre, el plenari de Vila-seca va aprovar el seu pressupost municipal per a l’any 2024 amb un valor de 38,29 milions d’euros.

 

A proposta de la regidoria d’Hisenda, Economia i Finances i amb el suport dels grups municipals de Vila-seca Segura, de Vila-seca en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya, es va aprovar també el pressupost municipal de la Corporació -consolidat amb el Patronat Municipal de Música i el Patronat Municipal de Turisme- per un total de 38,84 milions d’euros. En relació a les votacions, els grups municipals de VOX i Decidim Vila-seca van votar en contra.

 

Tal i com va anunciar la regidora d’Hisenda en la seva intervenció, aquest és un exercici pressupostari de molta responsabilitat perquè ens trobem en un context econòmic complex que continuarà davant la situació d’inestabilitat geopolítica mundial i on cal afegir amés el canvi climàtic i la situació de sequera. Per això, aquest context portarà a un impacte directe sobre el cost de les matèries en tots els sectors productius que agreujarà encara més l’increment dels costos i la constant escalada de preus.

 

En relació al capítol d’inversions, les limitacions imposades per l’establiment de regles d’estabilitat pressupostaria imposen novament que, en el present pressupost, les quantitats dedicades a inversions siguin inusualment reduïdes i en línia amb les de l’exercici anterior.

 

Això però no implica un impacte a nivell dels projectes d’inversió ja que ja estan en execució projectes per valor de més de 10 milions d’euros amb recursos propis com són la primera fase de la remodelació de l’Estadi Municipal i la seva reconversió en Ciutat Esportiva i les obres per la construcció d’una Pista ciclista al Parc de la Torre d’en Dolça. Sobre aquestes inversions cal afegir les dues partides de fons Next Generation que també s’aniran executant en el proper exercici 2024 amb una aportació de 5 milions d’euros cadascuna destinades a la creació del centre d’interpretació Cal·lípolis i a la millora revolucionaria de les condicions naturals i de resiliència de la Platja de la Pineda.

 

Pel que fa als prop de 900.000 euros destinats a inversions inicialment, cal destacar el pla de millora del passeig marítim de la Pineda (130.000 €), l’adquisició de patrimoni municipal (250.000 €), millores a les escoles (156.000 €), millores a la piscina municipal (125.000 €), mobiliari per equipaments i serveis informàtics (53.000 €), pla millora de la  il·luminació (60.000 €) i equipaments culturals i instal·lacions esportives (80.000 €), entre d’altres.

 

Tal i com recull la memòria del pressupost, el resum per capítols del pressupost pel que fa a les despeses és el següent:

 

  • Capítol 1 (despeses de personal) 180.000 €
  • Capítol 2 (despeses corrents en béns i serveis 395.190 €
  • Capítol 3 (despeses financeres)         500 €
  • Capítol 4 (transferències corrents)  808.820 €
  • Capítol 6 (inversions reals) 400 €
  • Capítol 8 (actius financers) 000 €
Image
Image
Image
Image