Notícies Ple municipal

L’Ajuntament aprova la suspensió de llicències en la zona de la futura estació intermodal

24 Febrer 2024

També s’aproven les bases de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

 

El plenari de l’Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 23 de febrer a les 19 hores ha aprovat el conveni regulador de la delegació de l’exercici de funcions en l’àmbit del tram local del fons per al foment del turisme.

 

Pel que fa als assumptes d’innovació i serveis al territori, el ple de l’Ajuntament va aprovar les bases de subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la sol·licitud a la Generalitat per tal que atorgui a l’Ajuntament la concessió administrativa per a la creació de noves zones renaturalitzades al passeig marítim de la Pineda.

 

D’altra banda, també es va aprovar la suspensió de llicències en l’àmbit afectat per l’estudi informatiu de l’estació intermodal que se situarà prop del barri de la Plana. També s’amplia el termini de suspensió de llicències en l’àmbit de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, concretament en les unitats d’actuació UA.VI-7, UZ.VI-24 i UA. VI-28 i del Pla Parcial PP-VI-3 del terme municipal de Vila-seca.

Image
Image
Image
Image