Notícies Drets socials

Publicades les convocatòries d'ajudes al lloguer

26 Febrer 2024

Ja s'ha publicat la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o habitació 2024 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

A partir del dia 27 de febrer i fins al 27 de març es pot demanar l’ajuda per al pagament del lloguer per a persones grans majors de 65 anys o mes. I, a partir del dia 11 de març i fins al 12 de abril es pot demanar l’ajuda per al pagament del lloguer per a persones joves de fins a 35 anys o menys.

 

Els imports que es rebran per l’ajuda concedida són fins a un màxim de 200 euros mensuals en el cas de persones grans majors de 65 anys o mes; i fins a un màxim de 250 euros mensuals en el cas de persones joves de fins a 35 anys o menys.

 

Cal estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana la subvenció, i no pagar un lloguer superior a 600€ per habitatge i 300 € per habitació. L’import màxim de renda anual de la unitat de convivència per a poder accedir a l’ajuda no pot ser superior a 24.301,57 €.

 

Les sol·licituds es podran presentar per internet a l’apartat de Ajuts i Tràmits de la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya https://habitatge.gencat.cat/ca/tramits/, a la seu electrònica de l’ajuntament https://vila-seca.eadministracio.cat/info.0 i presencialment a les oficines d’atenció ciutadana.

 

L’Oficina Local d’Habitatge us ofereix el seu suport i acompanyament en la tramitació de les ajudes a l’adreça carrer Major, 12 de Vila-seca, tel. 977390024.

Image
Image
Image
Image