Noticias Lleno municipal

El plenari dóna compte dels informes de control financer

28 Abril 2024

El plenari de l’Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 26 d’abril a les 19 hores ha donat compte dels informes de control financer de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals corresponents a l’exercici de 2023.

 

Durant el plenari també s’ha aprovat la bonificació de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la taxa de la llicència d’obres sol·licitada per V.P. per a la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al c. de Sant Antoni, núm. 53 de Vila-seca.

 

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va debatre una moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú i que fou rebutjada.

 

Moció no aprovada:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú per tal de recuperar els pressupostos participatius de cara a l’any 2025. La moció va rebre 5 vots positius per parts dels regidors de Vila-seca en Comú (VSC), VOX i Decidim Vila-seca (DV), 3 abstencions per part dels regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i 13 vots negatius per part dels regidors de Vila-seca Segura (VS).

Image
Image
Image
Image