Vila-seca presenta el seu Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 que contempla un total de 219 actuacions