S'aprova el calendari de festes locals per a l'any 2017

El plenari debat també un total de 4 mocions presentades pels grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 29 de juliol a les 21 hores va aprovar per unanimitat el calendari de les festes locals del municipi de Vila-seca per a l'any 2017. En concret seran festius el dimarts 17 de gener i el dijous 3 d'agost.

Altres temes debatuts i aprovats al ple van ser la declaració d'àrees prioritàries i serveis públics essencials als efectes de l'article 20.DOS de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016 (LGPE 2016), i la rectificació de l'inventari general de Béns i Drets d'aquest Ajuntament i dels seus organismes autònoms, referida a 31-12-2015.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 4 mocions presentades, 3 es van aprovar i 1 va ser rebutjada.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a donar suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR). Va ser aprovada pels vots favorables dels grups municipals de VSC, CiU, DV i PP. Es van abstenir els grups municipals de C's i PSC.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) per un nou país lliure de corrupció d'Estat. Va ser aprovada pels vots a favor dels grups municipals de DV, CiU, C's, VSC i PSC, i va rebre el vot negatiu del grup municipal del PP.

- Moció conjunta presentada pels grups municipals de (DV) i (CiU) en suport als afectats de síndromes de sensibilització central (SSC). Fou aprovada per unanimitat de tots els grups.

 

Les moció no aprovada és:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a la creació de reglaments d'ús pels centres cívics municipals. Fou rebutjada pels 11 vots negatius del grup municipal de CiU i va rebre els vots a favor dels grups municipals de C's, VCS, PSC, DV i PP.