S'aprova una sanció de 3.155 euros al propietari d'un gos

El plenari debat 6 mocions i guarda un minut de silenci per l'atemptat de Turquia

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el dimecres 29 de juny a les 21 hores va aprovar per unanimitat la resolució d'un expedient sancionador en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos per un import de 3.155,31 euros, i també aprovà per unanimitat la modificació puntual del reglament del servei urbà de taxi.

Altres temes debatuts i aprovats al ple van ser el tercer expedient de modificació de crèdit dins el pressupost 2016 del Patronat de Música, la pròrroga de la concessió dels locals comercials de propietat municipal annexes al parc aquàtic de la Pineda i la pròrroga forçosa per al concessionari del contracte del servei d'explotació de places d'aparcament municipal, mitjançant la modalitat d'arrendament.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 6 mocions presentades, 5 es van aprovar i 1 va ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'administració pública local. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) amb motiu de la defensa dels drets del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI). Va rebre també el vot favorable de tots els grups municipals.

- Moció conjunta presentada per tots els grups municipals (CiU), (C's), (VSC), (PSC), (DV) i (PP) com a rebuig al règim franquista i revocació de tots els acords municipals en que es declarava al dictador Franco "alcalde honorari i perpetu" i se li atorgaven condecoracions o reconeixements de la institució local. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) de suport a la campanya "Anem a Mil". Va rebre el vot favorable dels grups municipals de CiU, VSC i DV; l'abstenció del PSC i de C'S i el vot en contra del grup municipal del PP.

- Moció presentada conjuntament pels grups municipals de CiU, VSC i PSC de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Va rebre el vot favorable de CiU, VSC, PSC i DV i l'abstenció dels grups de Ciutadans (C's) i Partit Popular (PP).

 

Les moció no aprovada és:

- Moció conjunta presentada pels grups municipals de C's, PSC i PP per tal de recuperar la Fira de Música al carrer (FiM), "Un valor que queremos seguir teniendo". Fou rebutjada pels 11 vots negatius del grup municipal de CiU i va rebre les abstencions del grup municipal de DV i els a favor dels grups municipals de C's, VCS, PSC i PP.

 

D'altra banda, el plenari municipal va guardar un minut de silenci a l'inici de la sessió com a mostra de rebuig al recent atemptat terrorista succeït a Turquia.