S'aprova l'avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista

El plenari debat també un total d'11 mocions presentades pels grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 27 de maig a les 21 hores va aprovar per unanimitat l'avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca. Aquesta aprovació plenària permetrà acollir-se a la convocatòria de selecció d'actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya per al període 2014-2020.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 11 mocions presentades, 2 es van aprovar i 9 van ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) sobre l'elaboració d'un Pla Integral de Dinamització del Comerç. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) amb motiu del 4 de juny, Dia de l'Associacionisme Cultural (DASC). Va rebre també el vot favorable de tots els grups municipals.

 

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a la creació d'un registre de proveïdors i un registre de licitadors en relació amb els contractes menors i el procediment de contractació. Va rebre el vot favorable de 10 regidors (grups municipals de VSC, C's, PSC, DV i PP) i el vot negatiu dels 11 regidors del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) per tal que s'ampliï el parc infantil situat al carrer de la Riera. Va rebre també el vot favorable de 10 regidors (grups municipals de VSC, C's, PSC, DV i PP) i el vot negatiu dels 11 regidors del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) de suport a una Llei d'Aprofitament dels excedents alimentaris. Va rebre també el vot favorable dels grups municipals de PSC, VSC, C's, DV i PP i el vot negatiu del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) per a la creació de la Comissió de Festes de Vila-seca. Va rebre 10 vots a favor dels regidors dels grups municipals de PSC, VSC, C's, DV i PP i 11 vots negatius dels regidors del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) per a la creació del Consell d'Infants Municipal. Va rebre el vot favorable dels grups municipals de PSC, VSC, C's, DV i PP i el vot negatiu del grup municipal de CiU.

- Moció presentada també pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les Lleis Catalanes. Va rebre el vot favorable dels grups municipals de DV i VSC, l'abstenció del grup municipal del PSC i els vots contraris del PP, C's i CiU.

- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular on es lamenta la recent visita d'Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya. Va rebre el vot favorable dels grups municipals del PP i C's, l'abstenció del grup municipal del PSC i el vot negatiu dels grups municipals de DV, VSC i de CiU.

- Moció conjunta presentada pels grups municipals de VSC, PSC, DV i PP per tal d'establir un topall comú a les indemnitzacions dels regidors sense dedicació exclusiva. Va rebre el vot favorable dels grups municipals de VSC, PSC , DV i PP i el vot negatiu dels grups del C's i de CiU.

- Moció conjunta presentada pels grups municipals del PSC, VSC i PP per a la creació d'horts urbans d'oci i socials a Vila-seca. Fou rebutjada pels 13 vots negatius dels grups municipals de CiU i DV, 3 abstencions de C's i 5 vots a favor dels grups municipals del PSC, VSC i PP.