Vila-seca debat nou mocions i aprova la renovació del padró municipal d'habitants

El plenari va guardar un minut de silenci per les tragèdies dels darrers dies

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el dijous dia 31 de març a les 21 hores va aprovar la renovació del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2016, va donar compte de la liquidació del pressupost municipal i dels organismes autònoms de l'exercici de 2015 i va debatre un total de 9 mocions presentades pels diversos grups municipals.

Pel que fa a l'aprovació de la renovació del padró municipal, la xifra oficial de població que consta en el padró d'habitants del municipi de Vila-seca amb data 1 de gener de 2016 és de 22.670 habitants.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 9 mocions presentades, 2 es van aprovar, 6 van ser rebutjades i 1 va quedar sense efecte.

Les mocions aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) a l'empara del vigent reglament per al seu debat i aprovació al ple en relació al preacord subscrit pels caps d'estat i el govern de la Unió Europea amb Turquia. Va rebre el vot favorable dels 21 regidors de la Corporació.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) per a l'adhesió a la campanya No puc esperar!. Aquesta campanya està pensada per a facilitar el dia a dia de les persones que per algun problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar un lavabo urgentment. Va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) per a reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Vila-seca. Va rebre 8 vots favorables dels grups municipals del Partit Popular (PP), del Partit Socialista (PSC), Ciutadans (C's) i de Vila-seca en Comú (VSC); 2 abstencions del grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) i 11 vots negatius del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

- Moció presentada també pel grup municipal de Ciutadans (C's) com a recolzament i creació d'ajuts a les persones celíaques. Va rebre el suport de C's, VSC, PSC, DV i PP i fou rebutjada per CiU.

- Moció presentada per VSC per incentivar un acord que permeti la donació d'aliments en bon estat no aptes per a la venda a col·lectius amb necessitats. Va rebre el vot favorable dels 10 regidors dels grups municipals de C's, PSC, DV, PP i VSC i 11 vots negatius dels regidors del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal de VSC per a crear una normativa reguladora dels matrimonis civils celebrats per l'Ajuntament. Va rebre el vot favorable dels 10 regidors dels grups municipals de C's, PSC, DV, PP i VSC i 11 vots negatius dels regidors del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pel grup municipal Socialista (PSC) sobre els acords de la conferència sobre el canvi climàtic Paris 2015. Va rebre 8 vots favorables dels grups municipals del Partit Popular (PP), de Ciutadans (C's), del Partit Socialista (PSC) i de Vila-seca en Comú (VSC) i 13 vots negatius dels grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i de Decidim Vila-seca (DV).

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) d'impugnació dels sostres màxims anuals dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Vila-seca. Va rebre el vot favorable dels 10 regidors dels grups municipals de C's, PSC, DV, PP i VSC i 11 vots negatius dels regidors del grup municipal de CiU.

Cal esmentar que la moció presentada pel grup municipal de VSC per tal d'oferir cooperació real des del municipalisme per afrontar l'actual crisi humanitària dels refugiats, va quedar sense efecte perquè tots els grups municipals van decidir revalidar la moció aprovada per unanimitat durant el plenari del passat 30 de setembre.

D'altra banda, el plenari municipal va guardar un minut de silenci a l'inici de la sessió com a mostra de condol a les víctimes i de rebuig als recents successos d'accidents i de terrorisme.