Vila-seca aprova el pressupost municipal per al 2016

També debat cinc mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 27 de novembre a les 21 hores va aprovar el pressupost general de la Corporació per a l'any 2016 i va debatre també un total de 5 mocions presentades pels grups municipals del PSC i de Ciutadans.

En concret, i a proposta de la regidoria d'Hisenda i Activitat Econòmica, es va aprovar el pressupost municipal consolidat, que inclou als patronats de música i de turisme, i que té un import total de 27,52 milions d'euros, dels que 26,5 milions corresponen al pressupost municipal estricte.

Les altres mesures acordades al ple de Vila-seca van estar l'aprovació del quart expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme; l'aprovació de la plantilla municipal i del catàleg relació de llocs de treball per a l'any 2016 de l'Ajuntament i els seus organisme autònoms, i l'aprovació del codi de bon govern de l'Ajuntament de Vila-seca.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 5 mocions presentades, 3 es van aprovar i 2 van ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal socialista (PSC) en defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local. Va rebre 17 vots favorables dels grups de Decidim Vila-seca (DV), Vila-seca en Comú (VC), Convergència i Unió (CiU) i el propi PSC i els 4 vots negatius del Partit Popular (PP) i de Ciutadans (C's).

- Moció que també presentà el Grupo Municipal Socialista per a la derogació de la llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i que també va rebre el vot favorable del PSC, DV, VC i CiU. El grup municipal de Ciutadans es va abstenir i el PP va votar en contra.

- Moció presentada pel grup municipal del PSC en defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual. Fou aprovada per 13 vots favorables (PSC i CiU), 5 abstencions (C's i VC) i 3 vots negatius (DV i PP).

 

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la implantació gradual d'una xarxa pública de punts d'accés Wi-Fi lliure i gratuït en centres públics de Vila-seca. Va rebre 8 vots favorables de C's, VC, PSC i PP i 13 vots negatius de CiU i DV.

- Moció presentada també pel grup municipal de Ciutadans per a la declaració del municipi de Vila-seca com a municipi no independentista. La moció va rebre 6 vots favorables dels grups C's, PSC i PP, 2 abstencions de VC i 13 vots contraris dels grups municipals de CiU i DV.