Vila-seca liquida tot el deute financer de la corporació

També debat diverses mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 30 d'octubre a les 21 hores va aprovar l'amortització del deute financer de la corporació i va debatre un total de 12 mocions presentades pels diversos grups municipals.

En concret, i a proposta de la regidoria d'Hisenda i Activitat Econòmica es va aprovar la despesa addicional per import de 12.816.095 euros per destinar-la a l'amortització del deute financer de la Corporació Municipal de Vila-seca.

Les altres dues mesures acordades al ple de Vila-seca han estat l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 6/2015 dins el pressupost municipal d'enguany per un import de 13.216.000 euros, mitjançant transferències de crèdit, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançats amb fons de contingència i romanent de tresoreria; així com l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Caixabanc SA. per a la prestació de serveis de cobrament de tributs i preus públics.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 12 mocions presentades, 5 es van aprovar i 7 van ser rebutjades.

Les mocions aprovades són:

- Moció per exposar banderes presentada pel grup municipal de Ciutadans per la qual es procedeixi a fer onejar a l'exterior de l'Ajuntament la bandera de Vila-seca, Catalunya, Espanya i Europa, tal i com preveu la llei 39/1981 d'ús de les banderes. Va rebre el vot favorable de 19 regidors i només va rebre el vot contrari dels 2 regidors de Decidim Vila-seca (DV).

- Moció que presentà el Grupo Municipal Socialista de suport a la creació de la prestació "Garantia +55", adreçada a les persones de més de 55 anys que es troben en situació de desocupació. Va rebre el vot favorable dels 21 regidors que integren la Corporació Municipal.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca sobre els atacs del govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. Va rebre el vot negatiu del Partit Popular (PP), l'abstenció de Ciutadans (C's) i el vot favorable de Decidim Vila-seca, Convergència i Unió (CiU), Vila-seca en Comú (VC) i el Partit dels Socialistes (PSC).

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca en motiu del 75è aniversari de l'assassinat del president de la Generalitat, Lluís Companys com a justícia universal i memòria històrica. També va rebre el vot negatiu del Partit Popular, l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de Decidim Vila-seca, Convergència i Unió, Vila-seca en Comú i el Partit dels Socialistes.

- Moció presentada pels grups municipals de Decidim Vila-seca i Convergència i Unió per lluitar en defensa de les persones que es veuen afectades per processos de desnonament. Aquesta moció va ser aprovada per 20 vots a favor i l'abstenció del Partit Popular.

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre polítiques de transparència. Va rebre el vot favorable de C's, l'abstenció del PP, DV i PSC i el vot negatiu de CiU i VC.

- Moció presentada també pel grup municipal de Ciutadans per a la creació d'una comissió, sense remuneració, de seguiment, control, participació i desenvolupament de les mocions aprovades en ple. La moció va rebre 10 vots favorables dels grups C's, VC, PSC, DV i PP però va ser rebutjada pels 11 vots contraris de CiU.

- Moció del grup municipal de Ciutadans on proposa la posta en marxa d'una zona de servei diürn i pernocta per autocaravanes en un solar municipal. La moció fou rebutjada per 13 vots negatius (CiU i DV) davant els 8 positius de PP, PSC, VC i C's.

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú per a la realització d'una audiència pública sobre la presentació dels pressupostos de l'Ajuntament. La votació va ser 7 a favor (VC, C's i DV), 3 abstencions (PSC i PP) i 11 negatius (CiU).

- Moció presentada també pel grup municipal de Vila-seca en Comú per la creació d'una agenda pública per a l'alcalde i els regidors de l'equip de govern. La moció va rebre 10 vots favorables dels grups C's, VC, PSC, DV i PP i 11 vots contraris del grup municipal de CiU.

- Moció presentada pels grups municipals del Partit Popular, Ciutadans i Partit Socialista per reprovar l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, per haver participat en una manifestació d'alcaldes el passat 15 d'octubre en suport al president de la Generalitat. La moció va rebre 6 vots positius de PP, PSC i C's, 2 vots d'abstenció de VC i 13 vots negatius de DV i CiU.

- Moció presentada per Vila-seca en Comú  i Decidim Vila-seca en nom de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) per declarar Vila-seca com a ciutat lliure de desnonaments. Els vots van ser 4 si (VC i DV), 6 abstencions (C's, PSC i PP) i 11 no (CiU).