Bonificacions i ajornament de taxes

 

  • Ajornament de tots els cobraments de taxes i impostos, fins a nou avís.

 

  • Prioritzar i agilitzar pagaments a proveïdors i concessionaris municipals.

 

  • Reduccions proporcionals, a la durada de l'estat d'alarma, de totes les taxes i impostos que la legalitat permeti:
  1. De la taxa de recollida de residus comercials a negocis afectats pel tancament temporal de les seves activitats. 
  2. De la taxa per ocupació de via pública (taules, cadires i instal·lacions annexes amb finalitat lucrativa).
  3. De la taxa per ocupació de la via pública amb mercats ambulants.