La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a finançar accions en el Programa de Protecció de la Salut Pública

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca dues  subvencions per a finançar accions en el Programa de Protecció de la Salut Pública.

La primera d'aquestes subvencions, per import de 15.851,21 €, es destinarà a les actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany a les platges. D'altra banda, també ha concedit una subvenció per import de 3.756,38 € per a les actuacions relatives al control de plagues.