L'Ajuntament de Vila-seca sotmet a consulta pública l'Ordenança General de Subvencions

L'Ajuntament de Vila-seca sotmet a consulta pública, de forma prèvia a l'aprovació inicial, l'Ordenança General de Subvencions. 

Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, s'ofereix la possibilitat de presentar aportacions i suggeriments fins al dia 31 de maig de 2018, en aquest correu electrònic.

Tot això, de conformitat amb el que preveu l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Adjunt, trobareu l'anunci i la proposta de l'Ordenança General de Subvencions.