La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a finançar despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca dues subvencions per un import total de 23.188,88 € corresponent a l'any 2017 del programa de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM), de l'anualitat 2017.

La primera quantitat, 4.038,88 €, es destinarà a sufragar part de la despesa d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

L'altra subvenció, per import de 19.150,00 €, es destinarà a sufragar part de la despesa d' actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges).