Facultat de Turisme i Geografia

El Parc Científic i Tecnològic completa el Campus Vila-seca

La Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili té la vocació de ser una institució de referència en la creació i transmissió del coneixement en els àmbits del Turisme i de la Geografia i l'Ordenació del Territori. La seva missió és impulsar un espai formatiu de qualitat i innovador per a una activitat turística amb futur, mitjançant una proposta docent d'utilitat per seus estudiants i amb l'objectiu de mantenir sempre el compromís amb el desenvolupament humà i professional dels seus alumnes.

A més de la facultat, el Campus Vila-seca compta amb el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, un òrgan compartit de coordinació i gestió de la recerca, la formació, la innovació i el desenvolupament empresarial, que sorgeix de l'oportunitat de col·laboració entre els agents públics i privats d'una de les zones del litoral mediterrani amb una major orientació al turisme.

Vés al web de la Facultat de Turisme i Geografia