El Patronat Municipal de Música

Dinamització, formació i difusió de la música

El Patronat Municipal de Música és l'organisme autònom que té encomanat el desenvolupament de les activitats musicals, a través de l'Escola de Música i del Conservatori de Grau Mitjà, i la realització d'activitats musicals com seminaris, cursos, colònies, concerts, festivals, etc. També es fa càrrec de la promoció de les agrupacions corals i instrumentals pròpies. 
 
Vés al web del Patronat Municipal de Música