En una primera fase s'invertiran 450.000 euros per a la millora del cementiri municipal

La Junta de Govern Local de Vila-seca aprova un estudi per a futures actuacions

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat un pla director del recinte del cementiri municipal de Vila-seca, que acull el tanatori i el cementiri, per a poder realitzar diverses millores i definir per un futur la seva possible ampliació. L'estudi planteja propostes com nous accessos laterals, la supressió de barreres arquitectòniques, la renovació de les xarxes de sanejament i resta d'instal·lacions, actuacions al cos principal d'accés i possible columbari, la millora en els blocs de nínxols, la creació d'una sala de cerimònies, l'ordenació a llarg termini del cementiri i la possibilitat de fer nous creixements al recinte. L'estudi també recull la proposta de millora dels accessos i ampliació de l'actual tanatori.

Coincidint amb el 125è aniversari de l'actual cementiri que es commemorarà l'any 2017, l'Ajuntament de Vila-seca té previst d'iniciar a finals d'aquest any una primera fase de millores al cementiri. Pressupostat en 450.000 euros, l'Ajuntament rehabilitarà el cos principal del cementiri, adequarà els paviments i l'accessibilitat del recinte, rehabilitarà les parets i sostres d'alguns nínxols i adequarà l'accés del tanatori municipal.

Cal recordar que la darrera actuació realitzada ara fa tres anys al cementiri per part de l'Ajuntament de Vila-seca va permetre la construcció de 112 nínxols nous, la impermeabilització dels blocs més antics, la reparació del mur de tancament al carrer Mas del Bisbe i la renovació de la jardineria.