Més de 200.000 euros en la millora dels camins municipals afectats pel corredor del Mediterrani

L'alcalde de Vila-seca ha visitat aquest matí els camins remodelats

L'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, acompanyat de la regidora d'Urbanisme, Manuela Moya, i dels tècnics municipals i mitjans de comunicació de la zona, han visita aquest matí bona part de la xarxa de camins municipals remodelats per les obres ferroviàries del corredor del Mediterrani.

Aquests camins, condicionats prèviament per l'empresa ADIF fruit del compromís entre l'Ajuntament i l'ens ferroviari, han estat sotmesos darrerament a una pavimentació especial per tal de deixar-los en condicions òptimes.

L'alcalde de Vila-seca ha recordat que mantenir els més de 30 quilòmetres de xarxa de camins municipals ha esta sempre una prioritat de l'ajuntament. En aquest cas, els trams arranjats tenen una superfície de 5.400 m2 i corresponent al Camí de les Comes, Camí de Mas d'en Blasi, Camí de Mas de Ramon i Camí de Mas de Gual.

La inversió municipal ha estat de 207.937 euros i els treballs realitzats han consistit en esbrossada, moviments de terres, aportació de tot-u artificial, pavimentació especial amb formigó i formació de cuneta (només al camí del Mas de Gual).

Cal recordar que l'Ajuntament de Vila-seca va aprovar en el seu moment les memòries valorades per adequar i pavimentar diversos camins de Vila-seca, la majoria afectats pel creuament de la línia ferroviària del Corredor del Mediterrani al seu pas pel terme municipal.