Vila-seca aprova una moció per donar suport a la implantació dels complexos turístics dins el CRT

El ple debat cinc mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 26 de febrer a les 21 hores va aprovar la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès pel finançament i la gestió dels serveis bàsics d'atenció social primària per a l'any 2016 i va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions presentades pels grups polítics municipals. De les 5 mocions presentades, 2 es van aprovar i 3  van ser rebutjades.

 

Les mocions aprovades són:

- Moció conjunta presentada pels grups municipals de  Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (C's), Partit Socialista de Catalunya (PSC) i Partit Popular (PP), de suport a l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) i a la implantació dels Complexos Turístics Integrats (CTI) en l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Fou aprovada pels 17 vots a favor dels regidors dels quatre grups i 4 vots negatius dels regidors dels grups municipals de Vila-seca en Comú (VC) i Decidim Vila-seca (DV).

- Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans (C's) per a la creació de diversos passos de vianants i de persones amb mobilitat reduïda que comuniqui el nucli de la població amb el polígon l'Alba. La moció fou aprovada per unanimitat dels 21 regidors de la Corporació.

 

Les mocions no aprovades són:

- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per limitar l'acumulació de càrrecs polítics. Va rebre 5 vots favorables de C's i VC, 3 abstencions de PSC i PP i 13 vots negatius de CiU i DV.

- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca per donar suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat. Va rebre 7 vots favorables de DV, VC, PSC i PP, 3 abstencions de C's i 11 vots negatius de CiU.

- Moció presentada també pel grup municipal de Decidim Vila-seca (DV) d'ajuts per al monitoratge d'alumnes amb necessitats educatives especials. La moció va rebre 10 vots favorables dels grups DV, C's, VC, PSC i PP i 11 vots contraris del grup municipal de CiU.