La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a finançar accions en el Programa de Protecció de la Salut Pública

La Diputació de Tarragona atorga subvencions per a la protecció de la salut pública

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vila-seca dues  subvencions per a finançar accions en el Programa de Protecció de la Salut Pública.
 
La primera d'aquestes subvencions, per import de 19.256,00 €, es destinarà a les actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany a les platges. D'altra banda, també ha concedit una subvenció per import de 3.335,39 € per a les actuacions relatives al control de plagues.