Més de 104.000 euros en l'aprovació de nous projectes per a la millora de l'espai públic

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilaseca ha aprovat recentment dues memòries valorades que han de servir per executar nous projectes de millora de l'espai públic. Aquestes dues obres, pressupostades en 104.223 euros, en fan referència a l'enjardinament de l'entrada al parc de la Torre d'en Dolça i als treballs de reparació del carril bici i de la vorera de l'avinguda de l'Alcalde Pere Molas.

El projecte d'enjardinament de l'entrada del parc (64.722 euros), s'aprova després que hagi realitzat el trasllat del piló del rescat de Sant Esteve des de l'interior dels terrenys del CRT fins al nou emplaçament situat a l'entrada del parc de la Torre d'en Dolça. Ara s'executaran els treballs de millora d'aquest indret amb l'enjardinament de la zona, la instal·lació de la xarxa de reg, del mobiliari urbà i de l'enllumenat, entre d'altres. En concret s'enjardinaran uns 1.000 m2 i es pavimentaran prop de 200 m2 de la zona.

D'altra banda, també s'ha aprovat la reparació del fer de la vorera i carril bici de l'avinguda Alcalde Pere Molas, concretament el marge dret del tram de l'avinguda corresponent al terme municipal de Vila-seca (39.500 euros).