El plenari aprova una nova ordenança municipal per a l'ús de patinets i bicicletes elèctriques

S'aproven també diverses mocions presentades per diversos grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat telemàticament el divendres 30 d'octubre a les 19 hores va aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de l'ús dels patinets elèctrics, bicicletes assistides i demés vehicles de mobilitat personal (VMP).
De fet, per tal de donar formalitat i sentit a la nova ordenança, el ple va aprovar també la modificació de l'article 11 de la vigent ordenança municipal de circulació de vehicles ja que permetrà passar a un nou control de velocitat amb circulació màxima de 30 km/h pels carrers del nucli urbà, 50 km/h per les vies urbanes de dos carrils i 70 km/h per les vies interurbanes.
El plenari municipal va aprovar també les condicions de treball del personal funcionari i del cos de la Policia Local de l'Ajuntament, així com dels seus organismes autònoms adscrits.
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre un total de quatre mocions presentades pels grups municipals que van ser aprovades.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de C's per donar suport als pares i mares a demanar jornada contínua als centres educatius a Vila-seca. Fou aprovada per 8 vots a favor (C's i VSC), 3 vots en contra (DV) i 10 abstencions de l'equip de govern.
 
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per a la participació de Vila-seca en la presentació d'un projecte de via ciclista en l'àmbit del Tarragonès. Fou aprovada per unanimitat.
 
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per promoure la recollida de taps solidaris. Fou aprovada per unanimitat.
 
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per a la regulació i posada en funcionament de l'assistència a distància en funcionament de l'assistència a distància dels regidors i regidores a les sessions del ple i l'emissió del vot. Fou aprovada per unanimitat.