El plenari aprova diverses bases per a destinar prop d'1 milió d'euros en subvencions de caire social i econòmic

S'aprova també una nova ordenança de tinença responsable d'animals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest dijous 6 d'agost a les 19 hores ha aprovat tot un seguit d'acords amb molt contingut social. Del total de 18 punts presentats a l'orde del dia, 9 d'ells han estat sobre bases reguladores de subvencions de suport a les famílies, a les entitats i als diversos sectors econòmics, i una moció conjunta aprovada que fa referència a mesures extraordinàries tributàries pel teixit comercial i de restauració per pal·liar efectes de la COVID-19.
 
De fet, el plenari municipal ha aprovat gairebé per unanimitat les bases reguladores de tot aquest conjunt de mesures referenciades en diferents partides que permetran subvencionar:
- la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitats o comunitats de propietaris.
- la rehabilitació habitatges al centre històric
- la rehabilitació i pintura de façanes en tot el municipi
- la instal·lació d'ascensors o elevadors de persones i la supressió de barreres arquitectòniques a les cases.
- subvencions a famílies amb fills escolaritzats a les llars d'infants de titularitat privada.
- ajuts econòmics per al pagament del lloguer d'habitatges.
- beques destinades a l'alumnat de l'escola de música i el conservatori professional.
- programa impuls a l'ocupació amb la concessió d'incentius a les empreses i nous emprenedors.
- subvencions per fomentar l'esport  com a eina cohesionadora, integradora i educativa.
- pels efectes del COVID-19, devolució d'ingressos indeguts  per la recollida d'escombraries als comerços i devolució també d'ingressos indeguts als paradistes el mercat dels encants.
 
D'altra banda, el plenari municipal ha aprovat per unanimitat una nova ordenança de tinença responsable d'animals de companyia.
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca ha debatut també tres mocions presentades pels grups municipals que han estat aprovades per unanimitat.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per a la suficiència financera dels ens locals.
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per sol·licitar l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).
- Moció conjunta de tots els grups municipals per l'aplicació de mesures extraordinàries tributàries al teixit comercial i de restauració del municipi de Vila-seca per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19.