El plenari aprova l'inici d'un expedient amb mesures per tal de revitalitzar el Centre d'Oci Familiar Port Halley

També aprova 4 mocions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat aquest divendres 27 de setembre a les 19 hores ha aprovat amb els vots a favor dels regidors de tots els grups municipals l'inici de l'expedient de modificació parcial de les clàusules del dret de superfície sobre la finca de propietat de l'Ajuntament de Vila-seca per a la construcció i explotació d'un Centre de Lleure Familiar. Amb les mesures presentades en aquest expedient s'espera revitalitzar aquest Centre d'Oci ubicat a l'av. de l'Alcalde Pere Molas de Vila-seca.
 
D'altra banda, el ple també va aprovar la desestimació dels tres recursos de reposició interposats pel grup municipal de Ciudadanos als acords presos en el plenari del passat 16 d'agost. Concretament els tres recursos eren en relació a l'aprovació de la proposta de contractació de les obres del projecte executiu de restauració del Celler Noucentista; a l'aprovació de la modificació puntual del catàleg-relació de llocs de treball de l'Ajuntament, amb la creació de dues places de personal eventual i a l'aprovació de la modificació puntual de la plantilla de personal de 2019 de l'Ajuntament.
 
D'altra banda, pel plenari municipal aprovà la modificació del reglament regulador del registre comptable de factures i el calendari de festes locals del municipi per a l'any 2020 que corresponen al divendres 17 de gener i al dilluns 3 d'agost.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va debatre també quatre mocions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) que van ser aprovades.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per l'adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Fou aprovada amb 11 vots a favor dels regidors de Vila-seca en Comú, Ciutadans i Decidim Vila-seca i 10 abstencions per part dels regidors de l'equip de govern (PSC i Vila-seca Segura).
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per a la creació del Pla Local d'Habitatge de Vila-seca. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) en Defensa dels Drets de la Ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica. Fou aprovada també per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada també pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) com a Declaració Institucional d'Emergència Climàtica. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.