S'aprova la memòria valorada per a la pavimentació de camins

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat la memòria valorada corresponent als treballs de pavimentació i arranjament de quatre camins municipals. Concretament són els camins del Prat de Ponç, del Prat d'Albinyana, dels Morts i del camí de les Comes.

Pressupostats en 72.716 euros, els treballs de pavimentació d'aquests camins ubicats dos a la Pineda, un a la Plana i un altre a Vila-seca, es realitzaran durant l'any vinent.