Enderrocada l'antiga tanca del castell de Vila-seca

Comença a definir-se el futur Parc Cultural del Castell de Vila-seca

Al llarg d'aquest matí, l'Ajuntament de Vila-seca ha dut a terme els treballs de demolició del mur perimetral del Castell de Vila-seca. Ubicat entre els carrers del Comte de Sicart i del Castell, l'enderroc d'aquest mur que té una longitud de 300 metres linials, ha permès visualitzar la nova tanca metàl·lica formada per bastons d'acer massís construïda ja fa dies i que permet observar des de l'exterior els jardins i el propi Castell de Vila-seca.
 
Tot i que el Castell encara es troba en la darrera fase de les obres de rehabilitació, un cop enderrocat el mur s'iniciaran les obres condicionament de l'espai del jardí del castell, que s'incorpora a la via pública i que han de permetre guanyar 800 m2 més de vorera.
 
Cal recordar que el Castell de Vila-seca, adquirit per l'Ajuntament l'any 2005, i el Celler de la Cooperativa Agrícola, adquirit recentment també per l'Ajuntament, són els edificis claus del patrimoni municipal que han de conformar el futur Parc Cultural del Castell, que tindrà unes 3 hectàrees de superfície.