Vila-seca dóna a conèixer noves mesures d'impuls a l'ocupació amb una inversió de 2,1 milions d'euros

S'han signat dos convenis per tal de fomentar l'emprenedoria i la recerca de feina

L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat avui en roda de premsa el primer balanç de les mesures per a l'ocupació dissenyades per aquest any 2015, amb l'objectiu de crear i promoure l'ocupació laboral. L'acte ha comptat amb la presència de, l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i la presentació ha anat a càrrec del regidor de Dinamització Laboral, Josep Toquero. En un esforç sense precedents, l'Ajuntament va pressupostar a principis d'any 2,1 milions d'euros per a l'execució de polítiques actives d'ocupació i per a despesa social directa, i on destaca sobretot "la formació per l'ocupació, que es confecciona mitjançant les peticions de necessitats formatives que fan els empresaris i el programa Impuls a l'ocupació", tal i com ha dit el regidor Josep Toquero.

L'acte també ha servit per tal de signar els convenis amb la Fundació URV i amb SECOT (Voluntariat Sènior d'Assessorament Empresarial), per al desenvolupament de l'aplicació JOB-IN© i el foment de l'emprenedoria a Vila-seca.

En aquest sentit, l'Ajuntament ha definit tres grans àrees que han de servir per a impulsar l'ocupació durant el 2015. "Vila-seca, durant aquesta legislatura, ha fet un esforç  amb la finalitat de superar la crisi. Durant aquest mandat, l'Ajuntament de Vila-seca ha invertit més de dos milions d'euros per any i, per aquest 2015, no afluixarem gens, seguirem igual i, a més, signem dos convenis per tal de fomentar l'emprenedoria i la recerca de feina" afirmava Josep Poblet, alcalde de Vila-seca. La relació de mesures d'impuls a l'ocupació presentades avui en roda de premsa és la següent:

1 - El programa Impuls a l'Ocupació amb ajuts per a la contractació i noves empreses.

Ajuts a la contractació de persones del municipi de Vila-seca.

Inclou un sistema de subvencions directes a les empreses que contractin persones de la Borsa de Treball Municipal. Els ajuts a les empreses poden ser de 750 euros a 2.000 euros per persona contractada. Fins al 31 de desembre de 2014 es van presentar 104 sol·licituds per a 303 contractes amb una subvenció total de 312.407 euros.

Ajuts als nous emprenedors i a la creació de noves empreses al municipi de Vila-seca.

Les persones o empreses que es donin d'alta al municipi durant aquest 2015, rebran un ajut directe de 2.000 euros. Fins al 31/12/14 es van presentar 47 sol·licituds amb una subvenció total de 94.000 euros.

2 – Formació per l'Ocupació

Cursos de Formació Laboral

El Centre Municipal de Formació i Ocupació "Antic Hospital" ha programat per enguany 44 cursos destinats a totes aquelles persones que vulguin adquirir nous coneixements o bé ampliar-los. El cost total dels cursos és de 120.000 euros.

Pla d'Ocupació Municipal 2015.

Amb una despesa de 726.050 euros s'ha creat un nou Pla d'Ocupació Municipal 2015 que donarà feina a un total de 63 persones, en períodes semestrals. Aquest Pla d'Ocupació Municipal també comporta un període de Formació Laboral obligatòria per als seus participants.

Programes d'Ocupació amb la col·laboració d'altres administracions.

Aquí s'han coordinat tres programes d'ocupació subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya que donaran feina a 35 persones. Un per a 20 persones ‘Fem Ocupació per a Joves', està destinat al sector comerç de serveis turístics. Un altre, per a 15, ‘Joves per l'Ocupació', està destinat a l'hostaleria i la restauració.

Hi ha un tercer programa, el SALT, coordinat per la Secretaria de Joventut que beneficiarà 30 joves.

3 - Protecció a les Persones

L'Ajuntament de Vila-seca té consignat en el pressupost municipal per a aquest any 2015, en la partida d'Atencions Benèfiques i Assistencials un import de 540.344 euros, per fer front a les necessitats individuals d'aquests tipus en qualsevol àmbit o matèria d'atenció a les persones (educació, sanitat, habitatge, ...). Aquesta és una partida econòmica oberta segons acord plenari.