El ple aprova l'Ordenança reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques

El plenari debat també diverses mocions presentades pels grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 30 de novembre a les 21 hores va aprovar provisionalment l'ordenança reguladora del consum de begudes alcohòliques als espais públics del municipi. Aquesta nova ordenança, elaborada sobretot per combatre l'anomenat "botellón", es sotmetrà ara a informació pública per tal que pugui rebre les reclamacions o al·legacions i aprovar-se després definitivament.

D'altra banda també es va donar compte de l'informe definitiu de control financer permanent del primer trimestre de l'any 2018 i va aprovar la pròrroga del contracte de gestió del tanatori municipal, així com dues modificacions del PGOU de Vila-seca.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va resoldre les al·legacions a les bases del programa Impuls a l'Ocupació i va debatre una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans que al final no es va aprovar. Amb tot, a l'ordre del dia es van presentar tres mocions dels grups polítics municipals però dues es van retirar.

 
La moció no aprovada és:
- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) per tal d'elaborar una campanya de prevenció de l'addicció al joc dels menors d'edat.
Va rebre 4 vots favorables dels regidors de C's i VSC, 2 abstencions dels regidors de DV i 15 vots negatius dels regidors de CiU. PSC, PP i No Adscrit.
 
Les mocions retirades són:
- Moció del grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per adherir-se a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
- Moció del grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per adherir Vila-seca al programa municipi cooperatiu.