Les obres del carrer de Sant Jordi de Vila-seca, en marxa

Vila-seca ha iniciat recentment les obres de renovació de les xarxes de residuals, creació d'una xarxa de pluvials, adequació i millora urbana del carrer de Sant Jordi, en el tram comprès entre els carrers de Mas Calvó i de la Riera.

Les obres previstes, que tenen un termini d'execució aproximat de 4 mesos, contemplen la renovació de la xarxa d'aigua potable, d'enllumenat, una previsió de telecomunicacions, l'arbrat viari i la pavimentació de tot l'àmbit. La renovació del clavegueram inclou la creació d'una xarxa separativa de clavegueram (pluvials i residuals), en el tram de carrer esmentat, en substitució de la xarxa unitària actual. Es preveu també la renovació de les escomeses domiciliàries, per a la recollida d'aigües residuals, i la creació d'una nova xarxa d'embornals, per a la recollida d'aigües pluvials.

La Diputació de Tarragona, a través d'una subvenció per import de 175.247,00 € del programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM), sufragarà part de les despeses de les obres, les quals tenen un cost total de 460.895,22 €.