Iniciades les obres d'arranjament del carrer de Riudoms

L'Ajuntament de Vila-seca ha iniciat els treballs de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de Riudoms. En aquest sentit, se substituiran els tubs actualment existents per uns nous de PVC amb més diàmetre d'amplada, es renovaran les escomeses corresponents i es reposaran els paviments i els embornals d'aigües pluvials.

La renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de Riudoms, ubicat al Centre Històric de Vila-seca, és una millora més dins la renovació integral que s'ha realitzat durant els darrers anys en aquesta zona del municipi. El pressupost d'aquesta actuació és de 14.295,69 € i està completament finançat per l'Ajuntament de Vila-seca.