El ple aprova una inversió destinada a un nou equipament cultural

El plenari debat també quatre mocions i tres d'elles s'aproven per unanimitat

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 29 de juny a les 21 hores va aprovar la modificació número 7 del pressupost municipal d'enguany per un import de 233.497 euros finançats mitjançant transferències de crèdit i també va aprovar una inversió de 91.000 euros destinada a l'adequació del local del carrer de Sir Esteve Morell Scott, per tal que l'ajuntament el destini a equipament d'ensenyament i cultura.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions dels grups polítics municipals. De les 7 mocions presentades, 3 es va retirar i de les 4 que es van debatre 3 es van aprovar per unanimitat de tots els regidors.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) pera la implantació i posta en funcionament d'una xarxa de ràdio d'ús privat per a les guinguetes de platja i locals d'hoteleria, serveis d'emergència i Policia Local a la platja de la Pineda. Va rebre el vot positiu de tots els grups municipals.
- Moció presentada també pel grup municipal de C's per tal de limitar una part de la platja de la Pineda per a ús de les persones amb gossos. Va rebre el vot positiu de tots els grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal de VSC per tal de recolzar les demandes del comitè d'empresa de la xarxa sanitària de Santa Tecla i de tots els prestadors del servei públic de salut a Catalunya. Va rebre el vot favorable de tots els grups municipals.
 
La moció no aprovada és:
- Moció del grup municipal de VSC per tal de crear un servei municipal de mediació ciutadana. Va rebre 8 vots favorables dels regidors dels grups municipals de VSC, PSC, DV, PP i No Adscrit, 2 abstencions dels regidors de C's i 11 vots en contra dels regidors de CiU.