Es crea la comissió municipal de protecció civil i s'aprova el pla econòmic financer

S'aprova una declaració institucional crítica amb la recent sentència dictada per l'Audiència provincial de Navarra sobre el cas "La Manada"

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres dia 27 d'abril a les 21 hores va aprovar el pla econòmic financer per a l'exercici 2018-2019, la modificació de les bases d'execució del pressupost i la ratificació dels tres acords del consell plenari del consorci TACOALT. Aquests acords fan referència a la pròrroga de la durada del consorci per un nou període de 10 anys, a la modificació dels seus estatuts i a la incorporació d'un nou membre d'aquest consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre del Camp de Tarragona.
 
D'altra banda, el plenari va aprovar la creació de la comissió municipal de protecció civil, els preus públics per a la propera edició de la mostra gastronòmica TASTVM i la revisió del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2018 i que se situa en 22.995 habitants.
 
Cal esmentar que a l'inici del ple es va aprovar una declaració institucional davant la publicació de la sentència dictada per l'Audiència provincial de Navarra als cinc membres acusats en l'anomenat cas de "La Manada", en la que se'ls condemna a penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença, i a 5 de llibertat vigilada després del compliment de la pena, obviant que es produís cap tipus d'intimidació i violència.
 
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre i aprovà diverses mocions dels grups polítics municipals. De les 10 mocions presentades, 7 es van aprovar, 1 va ser rebutjada i 2 es van retirar.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de CiU per l'alliberament dels nostres polítics en situació de presó preventiva i el retorn dels exiliats. S'aprovà amb els vots favorables dels regidors de CiU, Decidim Vila-seca (DV) i Vila-seca en Comú (VSC) i el no dels regidors del PSC, C's i del regidor No Adscrit (NA)
- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) sobre el tractament biològic de les plagues de mosquits i per a la redacció i aprovació d'una ordenança pera la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre. Va rebre el vot positiu de tots els grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal del PSC per tal d'eliminar la discriminació i garantir  les llibertats de les dones lesbianes. S'aprovà per unanimitat.
- Moció presentada també pel grup municipal del PSC  per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran. Va rebre 2 abstencions dels regidors de DV i el vot favorable de la resta de grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre la universalització dels serveis sanitaris i la lluita contra les llistes d'espera. Aprovada amb 16 vots dels regidors de CiU, VSC, PSC i NA i 4 abstencions dels regidors de C'S i DV.
- Moció presentada pel grup municipal del PSC relativa al pressupost compromès pel govern d'Espanya per al desenvolupament de les mesures contemplades en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.
- Moció presentada pel grup municipal de VSC de denúncia a la criminalització dels CDR (Comitès de Defensa de la República) per part de l'aparell de l'Estat Espanyol. Es va aprovar amb els 15 vots positius dels regidors de DV, CiU i VSC i va rebre 5 vots negatius dels regidors de C's, PSC i NA.
 
La moció no aprovada és:
- Moció presentada pel grup municipal de DV per al potenciament del funcionament del Consell Escolar Municipal de Vila-seca. Fou rebutjada amb 9 vots positius dels grups de DV, C's, VSC, PSC i NA i 11 vots negatius de CiU.