El ple aprova la plantilla municipal i el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms

El plenari expressa el seu rebuig i guarda un minut de silenci per la recent mort de la dona de Sant Adrià del Besós, víctima de violència masclista

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el dimecres 27 de juliol a les 21 hores va aprovar la plantilla municipal, el catàleg-relació de llocs de treball i la massa salarial del personal laboral per a l'any 2018 de l'Ajuntament i dels seus organisme autònoms.

A banda de desestimar les al·legacions presentades pels grups municipals de VSC i PSC sobre les ordenances fiscals per a l'any 2018 i següents, el plenari va aprovar també la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana respecte a l'àmbit de les unitats d'actuació UA-PI-2 i UA-PI-3 de la Pineda.

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca va aprovar també l'única moció presentada en aquesta sessió.

 

La moció aprovada va ser:

- Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per estudiar la possibilitat d'adherir el municipi de Vila-seca a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.