El ple aprova noves bonificacions per a les famílies i congela un any més els impostos i taxes municipals

També debat 9 mocions presentades pel grups municipals

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat ahir a la nit va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2018. Amb aquesta aprovació, Vila-seca congelarà per novè any els seus impostos i taxes municipals. Del prop de la trentena de bonificacions establertes, pel proper any concretament s'incrementen les bonificacions de les llars d'infants per a famílies amb rendes baixes i també es bonifiquen les taxes de l'escola de música i conservatori per a les famílies monoparentals.
Aquest acord plenari es va aprovar amb 13 vots a favor dels regidors dels grups municipal de CiU i DV, 4 abstencions dels regidors dels grups de Ciutadans, PP i del regidor no adscrit i 4 vots contraris dels regidors dels grups municipal de VSC i del PSC.
La sessió plenària va aprovar el segon expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme i va debatre també 9 mocions presentades per diversos grups municipals. Tot i que a l'ordre del dia s'havien presentat un total de 10 mocions, al final 1 d'elles va ser retirada, concretament la presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca per tal d'aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.
 
Les mocions aprovades són:
 
- Moció conjunta presentada pels grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Vila-seca en Comú (VSC) i Decidim Vila-seca (DV) de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola per a suspendre l'autonomia de Catalunya.
Va rebre 15 vots a favor dels grups municipals de CiU, VSC i DV, 2 abstencions del PSC i 4 vots negatius de Ciutadans (C's), Partit Popular (PP) i del regidor No Adscrit (NA).
- Moció presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per tal que l'educació sigui una eina fonamental pera la construcció d'una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. Es va aprovar amb 17 vots afirmatius dels regidors dels grups municipals de PSC, CiU, VSC i DV i 4 abstencions dels regidors dels grups municipals de C's, PP i NA.
- Moció presentada pel grup municipal de DV per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Va rebre 15 vots a favor dels grups municipals de CiU, VSC i DV, 3 abstencions del PSC i NA i 3 vots negatius de C's i PP.
- Moció presentada pel grup municipal de DV en suport a l'escola catalana inclusiva. Va rebre 17 vots a favor dels grups municipals de CiU, VSC, PSC i DV i 4 abstencions de C's, PP i regidor No Adscrit.
 
Les mocions no aprovades van ser:
 
- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) per a la implantació de la Targeta Esport Gran. Va rebre 10 vots positius dels regidors de C's, VSC, PSC, DV, PP i NA i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
- Moció presentada pels grups municipals de C's i PP per refermar el compromís a l'Estat de Dret i a la Constitució Espanyola. Va rebre els vots a favor dels grups municipals de C's, PSC, PP i NA, l'abstenció de VSC i el vot en contra dels grups municipals de DV i CiU.
 - Moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per tal de crear un conveni de supervisió singular entre el Síndic de Greuges i l'Ajuntament de Vila-seca. Fou rebutjada per 11 vots negatius de CiU, 5 abstencions de C'S, PSC i NA i 5 vots positius de VSC, DV i PP.
- Moció presentada pel grup municipal de DV de millora de la seguretat en l'àmbit rural. Fou rebutjada per 11 vots negatius de CiU  i 10 vots positius de C's, VSC, PSC, DV, PP i del regidor No Adscrit (NA).
- Moció presentada pel grup municipal de DV per l'habilitació d'un espai per a la celebració de funerals civils. Fou rebutjada també per 11 vots negatius de CiU  i 10 vots positius de C's, VSC, PSC, DV, PP i NA.