Sorea facilita un nou sistema de pagament d'aigua

Amb l'objectiu de ser més propers a les necessitats dels usuaris del servei d'aigües, la concessionària del servei públic per a l'abastament d'aigua potable a Vila-seca, Sorea, ha posat en marxa diverses mesures per a flexibilitzar el pagament dels rebuts de l'aigua. A més de la possibilitat de fraccionar el pagament d'un rebut i de triar el dia de pagament, destaca la campanya "12 gotes", amb la qual l'usuari paga una quantitat fixa mensual pactada en base al consum de l'any anterior. Al finalitzar l'any des de que se sol·licita el servei, es revisarà i regularitzarà la diferència.

Aquest sistema, capdavanter a Catalunya, suposa un important avantatge per a les famílies del municipi, ja que d'aquesta manera sabran quina quota hauran de pagar cada mes, independentment del consum que hauran realitzat.

Per tal de sol·licitar aquest sistema de pagament, es pot fer a través de l'Oficina Virtual de Sorea, presencialment a l'oficina del carrer del Mas Calvó 2, o trucant al telèfon 977 39 08 73.