L'Ajuntament aprova noves millores als carrers del municipi

La Junta de Govern aprova diversos projectes pressupostats en 700.000 euros

Recentment, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat diverses memòries valorades per tal de realitzar obres de millora pel sanejament i l'accessibilitat en diverses zones del municipi.
 
Amb un pressupost total de 688.945 euros, el paquet de projectes aprovats és el següent:
 
- Construcció d'un nou pou d'impulsió d'aigües pluvials fins al dipòsit del parc del Pinar de Perruquet (60.313 euros).
- Millora de l'accessibilitat per a vianants al tram de l'av. de la Generalitat, entre el c. de la Vila dels Olzina i el c. de Barenys (36.554 euros).
- Renovació de la xarxa de sanejament del c. Robert d'Aguiló (71.317 euros).
- Renovació del pou de clavegueram i escomeses a la cruïlla dels carrers Enric Morera i Emili Vendrell (78.940 euros).
- Renovació del pou de clavegueram i escomeses a la cruïlla dels carrers Pep Ventura i Emili Vendrell (101.900 euros).
- Remodelació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a la Biblioteca Municipal (82.118 euros).
- Obres a la fase 1 del pla d'eliminació de barreres arquitectòniques (99.948 euros).
- Adequació del camí al parc de la Torre d'en Dolça (74.884 euros).
- Instal·lació de nous jocs infantils al parc dels Prats (49.766 euros).
- Millora de l'arbrat, il·luminació i mobiliari urbà del passeig marítim, a l'alçada del parc dels Prats de la Pineda (adjudicat recentment per 29.205 euros).