El ple aprova les bases del programa Impuls a l'Ocupació

També s'aproven dues mocions en el darrer plenari de l'any

El plenari de l'Ajuntament de Vila-seca celebrat el divendres 23 de desembre a les 21 hores va aprovar les bases per a la concessió d'incentius a les empreses per a la promoció de l'ocupació mitjançant el programa Impuls a l'Ocupació 2017, així com les bases extraordinàries d'aquest mateix programa dels anys 2014 i 2015.
D'altra banda, el plenari aprovà també el primer reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal i la modificació de la concessió demanial atorgada per l'Ajuntament de Vila-seca a Insagra Uno SL.
El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca també va debatre diverses mocions presentades pels grups municipals. De les 5 mocions presentades, 2 es va aprovar i 3 va ser rebutjades.
 
Les mocions aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C's) per a la implantació d'un sistema de seguiment de les mocions aprovades al ple i publicació de les no aprovades al portal de transparència de la web municipal. Va rebre els vots favorables dels grups municipals de C's, CiU, PSC, DV i del regidor no adscrit i l'abstenció del grup de VSC.
- Moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) per a la promoció de producció i consum d'energies netes per consolidar la sobirania energètica local. Fou aprovada per unanimitat.
 
Les mocions no aprovades són:
- Moció presentada pel grup municipal de per publicar els decrets municipals i les actes de les comissions informatives. Fou rebutjada amb 11 vots negatius dels regidors de CiU, 6 abstencions dels regidors de C's, PSC, DV i no adscrit i 2 vots favorables dels regidors de VSC.
- Moció presentada també pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per adherir Vila-seca a la xarxa Solidarity Cities. Va rebre el vot negatiu del grup municipal de CiU, l'abstenció del regidor no adscrit i el vot positiu dels grups municipals de VSC, C's, PSC i DV.
- Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) de suport a la reforma horàriaz. Va rebre també el vot negatiu del grup municipal de CiU i el vot favorable de la resta de grups del ple (DV, C's, VSC, PSC i del regidor no adscrit.